ދިވެހި ޅަޒުވާނުން މާދަރީ ބަހަށް ކޮށިވެފައިވަނީ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި މާދަރީ ބަހުގެ ރޯލު ކުޑަ ކަމުންނެވެ.

ފެށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ސްކޫލެއް ހުޅުވައި ތައުލީމު ދޭންފެށީ އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނެވެ. އެރަސްގެފާނު އެޅި ބިންގާ ވަރުގަދަވެ، މިހާރު ތައުލީމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެއާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ

Read more

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގައި ދިވެހިބަހަކީ މަރުވިޔަނުދީ ދަމަހައްޓާން ބޭނުން ބަހެއްބާ؟

ފެށުން ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އެ ބަޔަކު ވާހަކަދައްކާއުޅޭ، އަދި ލިޔެހަދާ ބަހެއް އޮންނާނެއެވެ. އެ ގޮތުން މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ބަހަކީ ދިވެހިބަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް

Read more