ހަޔާތޭމީ-1

ފަތިހުގެހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ލޯންޗުބާރު ސުޕީޑުގަ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ހަލުވިދުވެލީގަ މަންޒިލައް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ޖައްވުގެތެރޭ ހިފާފައިވާ ތެތްފިނިކަން މަޑުމަޑުން ކެނޑި އަރާމު ހޫނަކައްބަދަލު ވަމުންދިޔައީ ހީވެސްނުކުރާހާ ފުރިހަމަޔަށެވެ.

މިއީ " ހަޔާތޭމީ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

ހުރިގޮތްހޭމީ

‎އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. އުފާވެރި ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމައް އަނެކާގެއެހީ ބޭނުންވެއެވެ. މިކަންމީ ދުނިޔޭގެ ގާނޫނުގާ ލިޔެވިފަވާގޮތެވެ. ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެއައް އިންސާނާ

މިއީ " ހުރިގޮތްހޭމީ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

ކަރުނަފޮހެލާފާ

އަންހެންކުއްޖަކު ރީތިވަނީ އެކުއްޖާއަށް ލިބިފައިވާ ފުރިހަމަ އަންހެންވަންތަ ހަށިގަނޑުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ އެއް އަންހެން ކުއްޖަކީ ޝާޔަލްއަށް ނުވެ ނުދާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަންހެންކުއްޖަކާމެދު ފިރިހެނުން ސައުގުވެރިވަނީ

Read more

ކަނދުފަތި

މިއީ ހދ އަތޮޅުރަށެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީހާދިސާއެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަންތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލެއް ގެނެސް ފައި ވީނަމަވެސް ހާދިސާއަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވާނެއެވެ.

Read more

ނައުމާ

“އަހަރެންނާ އަދި އެންމެ ފަހަރަކު ބައްދަލު ކޮށްލަދީ” އެންމެފަހުން ފޯނަށް އައިސްފައި އިން މެސެޖް ޑިލީޓް ކޮށްލިއިރު ނައުމާގެ ލޮލުން ކަރުނައިގެ މުތީއެއް ނީރާލާފައި ވެއެވެ. މިޔަދު

Read more